Club-HW

De Zwartkruit Afdelingscompetitie in District 3 Zuid

 

††††††† †††††††††††††††††††††††††††††

Club-HW wordt mogelijk gemaakt door Stichting Ondersteuning Schietsport (S.O.S.)

Club-HW staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 93235771

 

 

Club-HW heeft in samenwerking met verenigingen in district 3 Zuid een competitie opgezet in de onderdelen 25 en 50 meter.

 

Door deze competitie hebben de schutters de mogelijkheid om in de omgeving van hun vereniging wedstrijden historische wapens op andere verenigingen in district 3 Zuid te schieten.

 

Uiteraard kunnen alle historische wapenschutters met een KNSA licentie mee doen aan deze competitie.

 

Het eremetaal voor deze competitie wordt het eerste jaar gesponsord door Stichting Ondersteuning Schietsport.

 

 

Wedstrijden seizoen 2024-2025

 

CoŲrdinator Club-HW: Club-HW@KNSA-HW.nl

 

Uitslagen wedstrijden

 

Uitslagen competitie 2016-2022

 

6-10-2024

25/50 meter

Competitie wedstrijd bij sv Oranje Nassau

Inschrijven: Baanplanner

Baan 1 en 2 zijn voor 25 meter onderdelen

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 30-09-2024

9-11-2024

25/50 meter

Competitie wedstrijd bij ssv De Vrijheid Leiderdorp

Inschrijven: nog niet geopend

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 2-11-2024

8-12-2024

25/50 meter

Competitie wedstrijd bij ssv Robin Hood Woerden

Inschrijven: nog niet geopend

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 1-12-2024

14-12-2024

25/50 meter

AK Zuid bij ssv De Vrijheid Leiderdorp

Inschrijven: DK-3@KNSA-HW.NL

Webpagina DTC HW

Sluitingsdatum: 7-12-2024

18-1-2025

25/50 meter

Competitie wedstrijd bij sv Doel Treffend

Inschrijven: nog niet geopend

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 11-1-2025

9-2-2025

25/50 meter

Competitie wedstrijd bij sv OKK

Inschrijven: nog niet geopend

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 2-2-2025

22/23 februari

25/50 meter

DK bij ssv Robin Hood Woerden

Inschrijven: DK-3@KNSA-HW.NL

Webpagina DTC HW

Sluitingsdatum: 15-2-2025

 

 

De competitie bestaat uit 5 wedstrijden waarvan in het opstartjaar de hoogste 3 tellen.

De kosten zijn Ä 9,- voor de eerste serie en Ä 6,- voor alle opvolgende series.

 

Het AK en DK 25 en 50 meter zijn verbeterwedstrijden deze kunnen gebruikt worden om de laagste scores van de 3 verplichte wedstrijden op te waarderen.De kosten voor deze wedstrijden staan los van de competitie.

 

Aansprakelijkheid:

De verenigingen waar wedstrijden Club-HW worden geschoten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of schade aan eigendommen en/of bezittingen. Deelnemers dienen met deugdelijk materiaal aan de wedstrijden deel te nemen, schade ontstaan door ondeugdelijk materiaal zal op de betreffend deelnemer worden verhaald. Indien een schutter schade aan de schietbanen en/of accommodatie toebrengt zullen de kosten voor reparatie en/of vervanging bij de deelnemer in rekening worden gebracht. Door deelname aande Club-HW competitie gaat de deelnemer akkoord met de Wedstrijdvoorwaarden en reglementen

  

Regels:

Het wedstrijdreglement MLAIC en de regels omschreven in het Schiet en Wedstrijd Reglement Historische Wapens (KNSA) zijn bindend voor de competitie met dien verstande dat in Delft de 50 meter onderdelen geschoten zullen worden op 25 meter op een aangepaste kaart.

 

 

Wapens en munitie:

In aanmerking komen:

1.   originele historische voor - en achterladers alsmede replicaís mits geladen met zwartkruit.

2.   Voorladers dienen geladen te worden vanuit containertjes.

3.   Richtmiddelen dienen overeen te komen met hun oorspronkelijke uitvoering.

4.   Het kruit moet voldoen aan de regels zoals gesteld door het MLAIC.

5.   Voor alle vrijgestelde wapens (artikel 18) waarmee geschoten wordt moet de munitie op verlof staan van een aanwezige schutter.

6.   Indien met hetzelfde wapen zowel de discipline Militair als de discipline Vrij wordt geschoten, dient eerst de discipline Militair geschoten te worden.

 

Disciplines:

1.  Geschoten wordt in de standaard disciplines voor korte en lange wapens zoals omschreven in het Schiet en Wedstrijdreglement KNSA deel 7.

2.  Origineel en Replica worden gezamenlijk geschoten.

3.  Er wordt niet geschoten in klassen of CategorieŽn met uitzondering van SH1 en SH2.

4.  Discipline Henry mag geschoten worden regels zoals omschreven op DTC-HW3 (knsa-hw.nl)

5.  Discipline Club-HW dit is een recreatieve discipline voor schutters welke door omstandigheden niet meer willen of kunnen schieten in de disciplines vermeld in punt 1.

     Er mag worden geschoten met wapens welke vallen onder de disciplines genoemd in punt 1

     Aantal schoten 13

     Manier van schieten vrij (bijvoorbeeld cross stick), behalve liggend.

 

Persoonsgegevens:

 

Voor de competitie Club-HW gebruiken de deelnemende verenigingen ook persoonsgegevens ook al is het op zeer beperkte schaal.

 

Welke informatie gebruiken zij:

1.   Naam Schutter

2.   KNSA nummer schutter

3.   Vereniging waar schutter lid is.

4.   E-mail adres voor het versturen van wedstrijdgerelateerde zaken.

 

Schutters welke zich opgeven door de competitie geven toestemming dat de bovengenoemde data gedeeld mag worden met de deelnemende verenigingen.

De Data zal niet aan derden worden verstrekt en als de schutter meld dat hij stopt met de competitie zal deze worden vernietigt of na 3 jaar dat de schutter niet meer aanwezig was op een wedstrijd van de competitie.

 

 

 

Deze website heeft geen officiŽle binding met de KNSA maar heeft tot doel schutters in de historische wapengroep uit district 3 beter te informeren over AK, DK, Ranking en afdelingscompetities in district 3 waardoor het enthousiasme en de wedstrijd deelname toeneemt.